OBSERWUJ MNIE ...

piątek, 26 kwietnia 2013

PAMIĄTKA CHRZTU ŚWIĘTEGO...

PAMIĄTKA CHRZTU ŚWIĘTEGO ...
MAŁEJ KSIĘŻNICZKI
...................


KILKA STRON ... A ZA KILKA LAT SUPER WSPOMNIENIE...


Chrzest – w chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać sakramentalnego obmycia wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26). Zgodnie z wiarą chrześcijańską obrzęd ten ma znaczenie wcielenia w Chrystusa jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i łączy z Ludem Bożym Nowego Przymierza. Typowy obrzęd chrztu w chrześcijaństwie sprawowany jest w imię Trójcy Świętej: Ojca i Syna i Ducha Świętego – na polecenie samego założyciela Chrystusa (Mt 18,18-20)[1].
 

Pochodzenie polskiego słowa chrzest oraz pokrewnych słów w innych językach słowiańskich np. křest w czeskim czy Крещение w rosyjskim nie jest całkiem jasne. Wywodzi się je w ostatecznym rachunku od imienia Chrystusa (łac. Christus, greckie Khristos – od khrein – namaszczać). Słowo chrzest nie jest więc przekładem greckiego i nowotestamentowego wyrazubaptismós, które w większości polskich przekładów Biblii tłumaczone jest na chrzest, a dosłownie znaczy "zanurzenie"[2]. Chrześcijanie wierzą, że jednoczy on z tajemnicą paschalną, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa dla uzyskania przebaczenia wszystkich grzechów i odrodzenia do nowego życia w Duchu Świętym, życia w wieczności[3][4]. Jest to obrzęd wyznaniawiary, czyniący członkiem Kościoła-Ciała Chrystusa (por. Rz 11,9)[5]. Według katolickich historyków chrześcijaństwa J.Daniélou i I. Marrou rytuał chrztu chrześcijańskiego ma swe odległe korzenie w chrzcie jordańskim udzielanym przez Jana Chrzciciela mieszkańcom Jerozolimy (por. Łk 3,7), bezpośrednie zaś we chrzcie Chrystusa w Jordanie[6]. Poza chrześcijaństwem, formą zewnętrznie podobną do chrztu są obmycia rytualne. Do tej pory w judaizmie praktykowane jest obmycie z rytualnej nieczystościchasydzi czynią to w specjalnie do tego przeznaczonym baseniku zwanym mykwą. Obmycie rytualne jest praktykowane również w wielu innych religiach. 
Chrzest to w katolicyzmie sakrament oczyszczającym z wszelkiego grzechu, w tym pierworodnego, odrodzenia duchowego oraz włączenia do Kościoła i zjednoczenia z nim. Według katolików jest aktem narodzenia na nowo, oraz znakiem ukochania ludzi przez Boga i ustanowienia ich swoimi dziećmi. Zazwyczaj wiąże się ze stosownym wpisem do ksiąg parafialnych, który jest w Polsce nieusuwalny, nawet w przypadku odejściaochrzczonego z Kościoła w późniejszym czasie[35].
Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty.Obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu). W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, nawet niewierząca, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej mszy i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty, wręczenie zapalonej świecy ojcu lub ojcu chrzestnemu i inne obrzędy. Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia. Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej (jeżeli będzie to niemożliwe, ten obowiązek spada na rodziców chrzestnych).
Zwyczajnym szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon, nadzwyczajnym szafarzem chrztu może być każdy człowiek, udzielający chrztu drugiej osobie zazwyczaj w wyjątkowych okolicznościach w imię Trójcy Świętej. Materią tego sakramentu jest woda, a formą słowa: N. ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Pamiątka I Komunii Świętej cz.2
Pamiątka I Komunii Świętej

 
Wszystkie dzieci ubrane na biało,
z wesołą modlitwą na ustach i w sercu,
Jezusa Chrystusa radośnie przywitało,
Dziś każdy chciałby być na twoim miejscu,
w Dniu Komunii Świętej, kiedy
Boga krew i ciało
w Tobie malutkim zamieszkało,
życzę Ci szczęścia
w życiu i słodkiego
uśmiechu na co dzień, nie od święta,
byś Boga nosić zawsze był godzien.
niedziela, 21 kwietnia 2013

PAMIĄTKA I KOMUNII ŚWIĘTEJ...


Pamiątka I Komunii Świętej

Ten biały opłatek
ma smak miłości,
poczujesz dziś go
ten pierwszy raz.
To Komunia Święta,
która niezmiennie
czeka na każdego z nas.
To bardzo ważny dzień,
gdy do wspólnoty Bożej
przyjmie Cię Kościół,
rodzina i Matka Boska
uśmiechnięta, która o wszystkich
swoich dzieciach pamięta
.

 


zaproszenia w dobrej cenie :)

witam Was Kochani, w ten słoneczny poranek...


prezentuję dziś zaproszenia,proste,klasyczne, bez  zbędnych 
ozdób - a co najważniejsze w rewelacyjnej cenie ...


ale o cenie tu nie będę pisała. a mam pytanko czy słyszeliście coś na temat komunii św. na rękach???
ja też nie  i dlatego podzielę się z Wami pewnym artykułem na ten temat... „Niekiedy pojawiają się pytania o przyjmowanie Komunii świętej „na rękę”. Kościół – jako stróż Eucharystii – zezwala dziś w pewnych okolicznościach przyjąć Chleb Eucharystyczny na rękę i samemu podać sobie do spożycia. Zakłada to wielką dojrzałość religijną przyjmującego i świadomość, że Chrystus w swej dobroci zawierza nam Siebie. W Kościołach na Zachodzie lub w Afryce ta forma przyjmowania Komunii świętej jest rozpowszechniona i tamtejsi wierni przybywając do nas także wyciągają rękę po Eucharystię. Przyjęcie tego sposobu przyjmowania Komunii świętej zależy od biskupa w każdej diecezji. Ja, po rozważeniu tego zagadnienia, zezwalam na to, by kapłani i szafarze, poczynając od Wielkiego Czwartku, mogli kłaść świętą Hostię na rękę wiernego. Podstawowym i powszechnym sposobem udzielania Komunii świętej pozostaje przekazanie jej do ust. Duszpasterze jednak spotkają się z wyciągniętą ręką. Wówczas kładą świętą Hostię na rękę wiernego, o ile – po ludzku sądząc – spełnione zostają warunki. Warunkami tymi są: po pierwsze, dojrzałość duchowa, której wyznacznikiem jest przybliżony wiek przyjęcia Sakramentu Bierzmowania; po drugie, nauczenie się właściwego ułożenia rąk (lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, ma być tak wyciągnięta, aby tworzyła jakby patenę lub rodzaj żłóbka, na którym mogłaby być położona Komunia święta. Następnie prawą ręką wierny bierze złożone na lewej dłoni Ciało Pana i wkłada do swych ust niezwłocznie, w obecności kapłana. Ta chwila trzymania Pana Jezusa we własnych dłoniach jest momentem osobistej adoracji); po trzecie, tylko ten powinien decydować się na takie przyjmowanie Eucharystii, kto bardzo kocha Pana Jezusa.”
 


Przy udzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani prawo nie zabrania im ich przyjmowania. Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco. (nr 91) Chociaż każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię świętą do ust, jeśli ktoś chce ją przyjąć na rękę, w regionach, gdzie Konferencja Biskupów, za zgodą Stolicy Apostolskiej, na to zezwala, należy mu podać konsekrowaną Hostię. Ze szczególną troską trzeba jednak czuwać, aby natychmiast na oczach szafarza ją spożył, aby nikt nie odszedł, niosąc w ręku postacie eucharystyczne. Jeśli mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo profanacji, nie należy udzielać wiernym Komunii świętej na rękę” (nr 92).


 „Przystępując do ołtarza nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz „Amen”. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. To bowiem, co spadło na ziemię, byłoby jakby utratą części twych członków. Bo czy nie niósłbyś złotych ziarenek z największą uwagą, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł szkody? Tym bardziej zatem winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni. A kiedy już spożyłeś Ciało Chrystusa przystąp do kielicha Krwi.

Nie wyciągaj tu rąk, lecz skłoń się ze czcią mówiąc w hołdzie „Amen”. Uświęć się przez to przyjęcie Krwi Chrystusowej. Kiedy twe wargi są jeszcze wilgotne, dotknij ich rękami i uświęć nimi oczy, czoło i inne zmysły. Następnie zatrzymaj się na modlitwie, dziękując Bogu za to, że tak wielkimi zaszczycił cię tajemnicami” (. W. Kania).

niedziela, 14 kwietnia 2013

PIERWSZA KOMUNIA ŚW ... SEZON NA ZAPROSZENIA TRWA...


WITAM...
dziś prezentuję Wam Kochani zaproszenia jakie zrobiłam dla małej,
 przecudownej Majeczki :)

Pierwsza Komunia Święta, pełne radości święto odbywające się corocznie w okolicach miesiąca maja, to ceremonia niezwykle doniosła i wykazująca się symbolicznym i wielopłaszczyznowym charakterem.Zarówno dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii świętej, jak i dla świadków tego radosnego wydarzenia – rodziców oraz przyjaciół młodych chrześcijan, niezwykle ważnym wydaje się więc fakt poprawnego odczytania oraz pełnego zrozumienia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.

Komunia Święta wiąże się nierozerwalnie z Ostatnią Wieczerzą Pańską, dlatego też zrozumienie znaczenia Jezusa Chrystusa ukrytego w chlebie i winie stanowi o prawdziwym, poprawnym odczytaniu przesłania ceremonii Pierwszej Komunii Świętej.
Człowiek, obarczony grzechem pierworodnym, zostaje przyjęty do grona wiernych Kościoła katolickiego w pierwszej kolejności poprzez chrzest, w drugiej zaś – dopełniającej i stanowiącej nierozerwalną całość – poprzez przyjęcie sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.sobota, 13 kwietnia 2013

powertex.... :)
witam....
prezentuję dziś coś dla mnie zupełnie nowego i co najważniejsze kolejną zabawę, którą
 od pierwszych chwil pokochałamPowertex jest przyjaznym dla środowiska utwardzaczem tkanin na bazie wody , który może być używany jako alternatywa dla poliestru. Występuje w siedmiu kolorach.Powertex utwardza materiały chłonne, takie jak tkaniny, papier, karton, skóry i włókna szklane. Powertex można łatwo połączyć z samoutwardzalnymi glinami, betonem, kamieniami, ceramiką, drewnem, piaskiem i Stone Art. Dzięki Powertex możemy stworzyć rzeźby, obrazy, dekoracje i biżuterię. Powertex transparentny jest mlecznobiały, a po wyschnięciu staje się matowy i pozostawia oryginalne wzory i kolory

z utwardzonych materiałów. Można utworzyć  Powertex w dowolnym kolorze dodając PowerColor do transparentnego Powertex . Należy rozpuścić pigmentu w niewielkiej ilości wody ciepłej i wymieszać z utwardzaczem Powertex. Po wyschnięciu prace mogą być wykończone farbami olejnymi, akrylowymi lub barwnikami Powercolor zmieszanymi z lakierem EasyVarnish. To połączenie sprawia, że farba natychmiast staje się wodoodporna. Powertex wysycha na powietrzu, ale ciepłe powietrze z suszarki lub kaloryfer przyspiesza czas schnięcia. Powertex szaroniebieski, brąz, terakota, kość słoniowa, czarny i zielony posiadają warunkową odporność na warunki atmosferyczne. Należy pamiętać, iż utwardzacze po wyschnięciu są termoplastyczne, dlatego gdy chcemy wystawić figurę na zewnątrz należy zabezpieczyć ją 2 warstwami lakieru akrylowego. Jeżeli tego nie zrobimy w dni deszczowe lub bardzo słoneczne  stanie się ona plastyczna,

a gdy na zewnątrz zrobi się sucho lub temperatura spadnie figura ponownie będzie sztywna i twarda. Wyjątek stanowi transparentny Powertex, który nie posiada odporności na warunki atmosferyczne, dlatego bezwzględnie musi zostać zabezpieczony lakierem.
Stone ArtStone Art  jest rodzajem papier-mache, który że łączy się z Powertex w celu uzyskania samoutwardzalnej gliny o grubej lub drobnej strukturze oraz  efektu kamienia.
 


Techniki Stone Art
1.Jak uzyskać strukturę na istniejącym obiekcie lub płótnie?
1a.Najprostszym sposobem jest praca na istniejącej bazie, takiej jak forma styropianowa, gipsowa lub rzeźba, którą można wykonać z drutu, folii aluminiowej i taśmy malarskiej. Obiekt pokrywamy warstwą utwardzacza i pozwalamy mu trochę wyschnąć, następnie rozsypujemy trochę Stone Art na powierzchnię i dociskamy. Kolejnym etapem jest delikatne ścieranie nadmiaru pudru. Używając Stone Art na powierzchni pokrytej Powertex Bluish Grey (niebieskoszarym) uzyskujemy efekt bluestone. Powtarzamy czynność, aż uzyskamy zadawalający nas efekt.
Powertex możemy polerować. Efekt połysku pojawi się, gdy będziemy polerować powierzchnię dłonią lub bawełnianą szmatką: puder będzie znikał, a w jego miejscu pojawi się błyszcząca glina. Powtarzamy czynność do uzyskania pożądanego efektu. Im dłużej pocieramy, tym ciemniejszy efekt uzyskujemy. Jeżeli planujemy postawić swój obiekt na zewnątrz  musimy pamiętać, iż puder nie jest odporny na warunki atmosferyczne i należy go zabezpieczyć 2 warstwami werniksu Easy Varnish, gdy praca całkowicie wyschnie – czyli po około 3 tygodniach. Niestety Stone Art zżółknie po zetknięciu z werniksem, aby temu zapobiec należy dodać trochę Powercolor Tytanową biel do Stone Art przed lakierowaniem.
............................................................................
 dziękuję Wszystkim, a w szczególności Kamili Ł.
 niedziela, 7 kwietnia 2013

koci decoupage....


Witam Was Kochani...


koci biznes....  a tak poważnie mówiąc ... zapraszam do oglądania i komentowania :)

a żeby nie było tak nudne, przedstawiam moje kociaki... 


Przodkiem kota domowego jest kot nubijski – według poglądów większości współczesnych naukowców różnice pomiędzy kotem domowym i nubijskim są tak niewielkie, że należą one do tego samego podgatunku. Istnieją rozbieżności w kwestii daty udomowienia kota. Większość źródeł sugeruje lata 4000–3700 p.n.e., a miejscem, w którym miało do tego dojść, była Nubia. Istnieją jednak dowody (grób kota z Cypru sprzed ok. 7500 r. p.n.e.), że domestykacja kota zaczęła się znacznie wcześniej i trwała kilka tysięcy lat, a jej miejscem był obszar Żyznego Półksiężyca. Już ok. 2000 r. p.n.e. kot był pospolicie hodowany w Egipcie. Początkowo był obiektem kultu, wiązano go z boginią Bastet, a zwłoki kotów mumifikowano. Później zaczęto wykorzystywać go do tępienia gryzoni.
Wyhodowano wiele ras kota domowego, różniących się ubarwieniem, wielkością i długością włosów; współczesne wzorce niektórych starszych ras znacznie odbiegają od ich wcześniejszych cech (jak w przypadku kotów perskich czy syjamskich). Znaczna liczba kotów domowych żyje samodzielnie w miastach (w Polsce są to tzw. koty piwniczne lub dachowce).miau... miau...  :)

Moje wyróżnienia

Moje wyróżnienia
od Ani

wyróżnienie

wyróżnienie
różany zakątek