OBSERWUJ MNIE ...

piątek, 15 lutego 2013

zaproszenia...


Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. 
Gdybym też miał dar prorokowania 
i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę, 
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. 
a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym. 


 
 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
                                                             a ciało wystawił na spalenie,                                                              lecz miłości bym nie miał,                                                                     nic bym nie zyskał.                                                       Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.                                                                          Miłość nie zazdrości,                                                                           nie szuka poklasku,                                                                           nie unosi się pychą;                                                                   nie dopuszcza się bezwstydu,                                                                                nie szuka swego,                                                                          nie unosi się gniewem,                                                                          nie pamięta złego;                                                                 nie cieszy się z niesprawiedliwości,                                                                         lecz współweseli się z prawdą.                                                                Wszystko znosi,                                                                                  wszystkiemu wierzy,                                                we wszystkim pokłada nadzieję,                                                                                                 wszystko przetrzyma.


 Miłość nigdy nie ustaje, 
                                               [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 
                                                            albo jak dar języków, który zniknie, 
                                                lub jak wiedza, której zabraknie. 
                                                            Po części bowiem tylko poznajemy, 
                                             po części prorokujemy. 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 
zniknie to, co jest tylko częściowe. 
Gdy byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, 
czułem jak dziecko, 
myślałem jak dziecko. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: 
Teraz poznaję po części, 
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: 
z nich zaś największa jest miłość. 


Hymn o miłościponiedziałek, 11 lutego 2013

pastelowo kolorowo....


W twoje pierwsze urodziny,
życzę Ci pogodnej miny,
życzę Tobie wiary w siebie
i byś czuła się jak w niebie,
życzę Ci także dużo miłości
i oczywiście zero złości,
życzę Ci byś znalazła księcia z bajki
i w szkole nie miała żadnej „fajki”.Kiedy roczek ci wybija,
kiedy twoje życie pędu nabiera,
kiedy zaczynasz wszystko rozumieć,
kiedy już odnajdujesz się w tłumie,
ja pragnę ci życzyć,
byś się nigdy nie zatracił,
być nigdy wiary i nadziei nie stracił,
być zawsze miał szczęście do pieniędzy i miłości,
by w twoim życiu nie było nieproszonych gości.i jak ja jestem w nich zakochana, a Wy???niedziela, 10 lutego 2013

zaproszenia Ania & Łukasz...


czekamy na wybór młodych....

a my dalej definiujmy "miłość"


Przez wiele wieków miłość nie wpływała bezpośrednio na losy założonej rodziny. Nierzadko bywało, że małżonkowie poszukiwali zaspokojenia swych indywidualnych potrzeb emocjonalnych poza własnym małżeństwem.

W Europie preindustrialnej znaczenie małżeństwa polegało zazwyczaj na połączeniu własności i umacnianiu pozycji społecznej rodziny – tzw. „małżeństwo z rozsądku” stanowiło wówczas pewien standard postępowani 
i niewiele było w nim miejsca dla miłości [13]. Jednakże ostatnich kilkadziesiąt lat XX wieku pokazuje, że charakter więzi małżeńskiej uległ znacznej zmianie

i współcześnie małżeństwo jest w większym stopniu oparte na wzajemnym uczuciu małżonków. Upowszechnił się zwyczaj zawierania małżeństw tylko na podstawie przesłanek emocjonalnych. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że miłość w społeczeństwach industrialnych odnalazła swoją ukrytą moc – stała się źródłem decyzji o utworzeniu rodziny, a więc kolejnej po małżeństwie podstawowej instytucji społecznej. Również w społeczeństwach postindustrialnych, mimo rozlicznych zjawisk osłabiających kondycję wszelkich sformalizowanych związków międzyludzkich, miłość poszukuje swojego słusznego miejsca w małżeństwie i znacząco pomaga w wyborze współmałżonka. W świecie coraz bardziej zawiłych reguł porządku społecznego, mężczyzna i kobieta z pomocą miłości dobierają się wzajemnie

i następnie łączą w pary – w sytuacji kiedy nie pomoże im już ani ich najbliższa rodzina ani swat.

c.d.n.


wtorek, 5 lutego 2013

zaproszenia - ANIA MARCIN


zaproszenia -Romantyczne...

Miłość – uczucie skierowane do osoby połączone z pragnieniem dobra i szczęścia. Miłość może być rozumiana jako emocja wywołana poczuciem silnej więzi międzyludzkiej. Określenie "miłość" może odnosić się do różnorodnych uczuć, stanów i postaw. Miłość daje zadowoleniei umożliwia samorealizację dzięki obecności drugiego człowieka. Rozmaitość użyć i znaczeń połączona z zawiłością uczuć i postaw składających się na miłość powoduje, że jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania.Miłość jest przedmiotem i źródłem inspiracji dla twórców sztuki oraz literaturyreligii i psychologii. Przez niektórych ludzi bywa uważana za sens życia ludzkiego – czyniąca je prawdziwym i w pełni szczęśliwym.

Miłość to pojęcie i złożone, i wieloznaczne. Interesującą próbę uporządkowania problematyki terminologiczno-pojęciowej w tym zakresie podjęła M. Jakubowicz[1]. Jej analiza obejmuje dwa obszary - etymologię i frazeologię. W ujęciu etymologicznym wyodrębnia modele obrazowania, w których miłość oznacza:
 • pożądanie, pragnienie; w skrajnym ujęciu – żądzę, chuć;
 • opiekę, troszczenie się, dogadzanie komuś;
 • głęboką przyjaźń, obustronne przymierze;
 • zdobywanie, walkę, pokonywanie;
 • dar, „coś cennego, kosztownego, wymagającego troski”.
 • swój, ukochany, własny
Równolegle do analizy etymologicznej autorka dokonała analizy frazeologizmów, to jest typowych połączeń wyrazowych. Pozwoliło jej to wyodrębnić również na tej drodze różne modele językowego obrazowania miłości. Miłość można zatem określać jako:
 • byt materialny (miłość wypełnia, przepełnia kogoś, miłość napływa);
 • byt osobowy (miłość przychodzi, miłość rodzi się, miłość umiera);
 • siłę zewnętrzną (miłość opanowuje, oślepia;)
 • siłę, właściwość wewnętrzną (chory z miłości, ślepa miłość, gorzeć z miłości, zapałać miłością) albo siłę nieokreśloną (miłość wybucha, miłość tli się, miłość gaśnie);
 • walkę, działanie, czyn (zdobyć miłość, podboje miłosne, budzić miłość, wzniecać miłość, pozyskać miłość, żywić miłość do kogoś);
 • więź, zespolenie (miłość łączy, związek miłosny);
 • dar, dobro, wartość (darzyć kogoś miłością, zaskarbić sobie miłość, pragnąć miłości)[2].


c.d.n....:)


Moje wyróżnienia

Moje wyróżnienia
od Ani

wyróżnienie

wyróżnienie
różany zakątek