OBSERWUJ MNIE ...

wtorek, 5 lutego 2013

zaproszenia - ANIA MARCIN


zaproszenia -Romantyczne...

Miłość – uczucie skierowane do osoby połączone z pragnieniem dobra i szczęścia. Miłość może być rozumiana jako emocja wywołana poczuciem silnej więzi międzyludzkiej. Określenie "miłość" może odnosić się do różnorodnych uczuć, stanów i postaw. Miłość daje zadowoleniei umożliwia samorealizację dzięki obecności drugiego człowieka. Rozmaitość użyć i znaczeń połączona z zawiłością uczuć i postaw składających się na miłość powoduje, że jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania.Miłość jest przedmiotem i źródłem inspiracji dla twórców sztuki oraz literaturyreligii i psychologii. Przez niektórych ludzi bywa uważana za sens życia ludzkiego – czyniąca je prawdziwym i w pełni szczęśliwym.

Miłość to pojęcie i złożone, i wieloznaczne. Interesującą próbę uporządkowania problematyki terminologiczno-pojęciowej w tym zakresie podjęła M. Jakubowicz[1]. Jej analiza obejmuje dwa obszary - etymologię i frazeologię. W ujęciu etymologicznym wyodrębnia modele obrazowania, w których miłość oznacza:
 • pożądanie, pragnienie; w skrajnym ujęciu – żądzę, chuć;
 • opiekę, troszczenie się, dogadzanie komuś;
 • głęboką przyjaźń, obustronne przymierze;
 • zdobywanie, walkę, pokonywanie;
 • dar, „coś cennego, kosztownego, wymagającego troski”.
 • swój, ukochany, własny
Równolegle do analizy etymologicznej autorka dokonała analizy frazeologizmów, to jest typowych połączeń wyrazowych. Pozwoliło jej to wyodrębnić również na tej drodze różne modele językowego obrazowania miłości. Miłość można zatem określać jako:
 • byt materialny (miłość wypełnia, przepełnia kogoś, miłość napływa);
 • byt osobowy (miłość przychodzi, miłość rodzi się, miłość umiera);
 • siłę zewnętrzną (miłość opanowuje, oślepia;)
 • siłę, właściwość wewnętrzną (chory z miłości, ślepa miłość, gorzeć z miłości, zapałać miłością) albo siłę nieokreśloną (miłość wybucha, miłość tli się, miłość gaśnie);
 • walkę, działanie, czyn (zdobyć miłość, podboje miłosne, budzić miłość, wzniecać miłość, pozyskać miłość, żywić miłość do kogoś);
 • więź, zespolenie (miłość łączy, związek miłosny);
 • dar, dobro, wartość (darzyć kogoś miłością, zaskarbić sobie miłość, pragnąć miłości)[2].


c.d.n....:)


1 komentarz:

Moje wyróżnienia

Moje wyróżnienia
od Ani

wyróżnienie

wyróżnienie
różany zakątek